Zobacz koszyk
Do kasy
Produktów: 0
Sklep stacjonarny
Napisz, przyjdź, zadzwoń
ul.Bydgoska 6A
Solec Kujawski
godz. otwarcia:
pon.-pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 13:30

sklep@ekubas.pl
tel. 52 387 11 52
tel. kom. 666 076 006
eKubas - sklep internetowy dla pań

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 DO 25.12.2014r.

 Sklep Internetowy ekubas działający pod adresem www.ekubas.pl, prowadzony jest przez Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Bydgoska 6a.

NIP: numer 554-039-55-59 Regon numer: 340468317

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu witryny sklepu internetowego (Sklepu) www.ekubas.pl

2. Zamówienia są składane poprzez witrynę sklepową (sklep internetowy). Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie dotarło do Sprzedającego.

3. Zamówienie aktualizuje się, realizacja następuje dopiero wówczas, gdy do Sprzedającego  dotrze od Kupującego wiadomość poczty elektronicznej (e-mail) z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu płatności za towar i wynosi odpowiednio: 

a) w przypadku płatności „za pobraniem” - 4 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 4 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sprzedającego.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki składa się z okresu do wysłania towaru (czasu realizacji zamówienia) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Kupującego.

 7. W przypadku niedostępności części towarów spowodowanej szybkim wyczerpaniem zapasów i niemożnością natychmiastowej reakcji Sprzedającego, objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkiego rodzaju promocje i rabaty udzielane przez sklep nie sumują się. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na witrynie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkimi zmianami oraz odwołaniem akcji promocyjnych nie będą objęte oferty potwierdzone już przez Sprzedającego. Moment potwierdzenia składanej oferty opisany w punkcie 2 Regulaminu jest gwarancją kształtu proponowanej umowy”.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera przedstawiciel dostawcy,
- przelewem bankowym na konto Sprzedającego.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy uzależnione od cennika Poczty Polskiej.  

12. Zawartość witryny internetowej sklepu www.ekubas.pl nie stanowi oferty handlowej według ustawy kodeks cywilny (jest jedynie informacją handlową), a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. Do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia.. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).Dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla według właściwości miejscowej ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „ekubas”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej www.ekubas.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru. By odstąpienie od umowy było skuteczne oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres email: ekubas1@interia.pl .Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Kupujący wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Zwrot świadczeń. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrotowi w stanie niezmienionym ulega to, co strony świadczyły, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 

Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. 

ul. Bydgoska 6a

86-050 Solec Kujawski

 „Sprzedający nie pokrywa kosztów odstąpienia od umowy, tj. kosztów zwrotu towaru.”

17. Reklamacje. Podczas odbieraniatowaru z poczty lub od przedstawiciela dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu od potwierdzenia zamówienia mailem. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym będą w miarę możliwości rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

 

Regulamin sprawdzony przez:

Kancelaria Adwokacka 
Adw. Mariusz Lewandowski
ul. Szeroka 8 
Toruń 87-100

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PO 25.12.2014r.

 

 Sklep Internetowy ekubas działający pod adresem www.ekubas.pl, prowadzony jest przez Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Bydgoska 6a.

NIP: numer 554-039-55-59 Regon numer: 340468317

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu witryny sklepu internetowego (Sklepu) www.ekubas.pl

 2. Zamówienia są składane poprzez witrynę sklepową (sklep internetowy). Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie dotarło do Sprzedającego.

 3. Zamówienie aktualizuje się - realizacja następuje dopiero wówczas, gdy do Sprzedającego  dotrze od Kupującego wiadomość poczty elektronicznej (e-mail) z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu płatności za towar i wynosi odpowiednio: 

a) w przypadku płatności „za pobraniem” - 4 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 4 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sprzedającego.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze.

6. Termin otrzymania przesyłki składa się z okresu do wysłania towaru (czasu realizacji zamówienia) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Kupującego.

 7. W przypadku niedostępności części towarów spowodowanej szybkim wyczerpaniem zapasów i niemożnością natychmiastowej reakcji Sprzedającego, objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkiego rodzaju promocje i rabaty udzielane przez sklep nie sumują się. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na witrynie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkimi zmianami oraz odwołaniem akcji promocyjnych nie będą objęte oferty potwierdzone już przez Sprzedającego. Moment potwierdzenia składanej oferty opisany w punkcie 2 Regulaminu jest gwarancją kształtu proponowanej umowy”.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera przedstawiciel dostawcy,

- przelew na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze : m bank

51114020040000310258884830

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy uzależnione od cennika Poczty Polskiej. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

12. Zawartość witryny internetowej sklepu www.ekubas.pl nie stanowi oferty handlowej według ustawy kodeks cywilny (jest jedynie informacją handlową), a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. Do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia.. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).Dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla według właściwości miejscowej ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „ekubas”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe sąwykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Dane są gromadzone i przetwarzane z zachowaniem technicznych środków ich ochrony zabezpieczających dostęp do danych osób nieuprawnionych. Gromadzenie i przetwarzanie danych następuje przy wykorzystaniu systemu informatycznego zabezpieczonego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawionego dostępu do systemu oraz przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” : Kupujący może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej www.ekubas.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru. By odstąpienie od umowy było skuteczne oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres email: ekubas1@interia.pl albo na adres prowadzenia działalności gospodarczej .Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Kupujący wyśle oświadczenie o odstąpieniu na jeden z adresów podanych powyżej. Oświadczenie składane jest na gotowym formularzu, które Kupujący może pobrać pod adresem : http://www.ekubas.pl/artykul-21-FORMULARZ_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.html  Zwrot świadczeń. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrotowi w stanie niezmienionym ulega to, co strony świadczyły, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 

Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. 

ul. Bydgoska 6a

86-050 Solec Kujawski

Sprzedający nie pokrywa kosztów odstąpienia od umowy, tj. kosztów zwrotu towaru. Kupujący ponosi te koszty, korzystając z usług Poczty Polskiej S. A. – według jej cennika albo cennika innego dostawcy dostępnego na rynku.

Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przewidzianym wyżej trybie w odniesieniu do umów :

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia

od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

17. Reklamacje. Podczas odbierania towaru z poczty lub od przedstawiciela dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji, jak również oświadczenie Kupującego dotyczące sposobu realizacji reklamacji w razie jej uwzględnienie : tj. oświadczenie, czy Kupujący domaga się wymiany towaru, zwrotu ceny, obniżenia ceny produktu lub naprawy towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W sytuacji, gdy wymiana towaru na nowy pełnowartościowy będzie niemożliwa z uwagi na brak towaru, sklep zwróci nabywcy, wg jego woli, równowartość ceny towaru, obniży cenę towaru, naprawi produkt lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu od potwierdzenia zamówienia mailem. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym będą w miarę możliwości rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

Regulamin sprawdzony przez:

Kancelaria Adwokacka 

Adw. Mariusz Lewandowski

ul. Szeroka 8 

Toruń 87-100

 

 

Działy sklepu

Wybrane promocje

sklep dla dzieci promocje
75,20 PLN
94,00 PLN

Opinie klientów

Świetny zakup!
Z całą pewnością jeden z niewielu sklepów, które bez obaw mogę polecić! Szybka przesyłka, a do tego ...

Wybrane nowości

sklep dla dzieci promocje
120,00 PLN
Sklep Wielobranżowy M.P. Kubas
eKubas - sklep internetowy dla pań
ul.Bydgoska 6A
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 11 52
sklep@ekubas.pl
Wszystkie znaki firmowe należą odpowiednio do ich właścicieli. Zostały one
użyte na stronach sklepu jedynie w celach informacyjnych.
Webmaster - ITB Vega